bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

Bosbouw

HET BEGIN
Landgoed Boschoord bij Doldersum maakt deel uit van het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid: in 1818 opgericht om de schrijnende armoede in ons land te bestrijden. Naast de koloniŽn Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord werd in 1860 een begin gemaakt met de aanleg van de kolonie Landgoed Boschoord. Maar deze kolonie kwam nooit tot volle wasdom als landbouwkolonie ten gevolge van de beperkte mogelijkheden op deze zeer onvruchtbare grond. Er werd tot de aanplant van bos besloten. Tot 1890 werden er op de bestaande heidevelden en zandverstuivingen naaldbomen geplant.

BOSBOUWGEBIED
Naast het vele andere is het bos een houtfabriek, waar zonder milieubezwaar de duurzame grondstof hout groeit. De bosbouw brengt geld op en dat is nodig voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid. Bij de houtoogst wordt sterk rekening gehouden met een sociaal, ecologisch en economisch verantwoord bosbeheer! De MvW kreeg daardoor het  c e r t i f i c a a t  van de Forest Stewardship Council (fsc) . Als een logisch vervolg op de keuze voor verantwoord bosbeheer, werd meegewerkt aan een onderzoek naar de mogelijkheden (van deze wijze van bosbouw) voor de verwarming van gebouwen van de MvW en Hoeve Boschoord. Het onderzoeksrapport staat op de website van de Universiteit van Wageningen . Wilt u nu het rapport inzien? Ga naar startpagina en klik op "links" Over de geologie van het gebied is vrij veel bekend. Voor geïnteresseerden is de:   geologische kaart

DE HOUTOOGST
houtoogstHet bosbeheerplan van de MvW is er duidelijk over:  Bij de houtoogst wordt zorgvuldig omgegaan met flora en fauna.  Nestbomen worden gemarkeerd en in principe wordt de houtoogst uitgevoerd in de periode van 15 juli tot en met 15 maart. Ook wordt er bij de prunusbestrijding en bij het "dunnen" rekening gehouden met het lopende onderzoek in kwetsbare stukjes natuur. Er wordt gewerkt volgens de  "Gedragscode Bosbeheer" , opgesteld door het Bosschap en de Vogelbescherming in Nederland. 
Bekijk de  werkblokkenkaart
Persoonlijk Boschoordverhaal 
Klik op:   verhaal