bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

projecten

Sociaal werk van MvW
De wortels van de Maatschappij van Weldadigheid liggen in de sociale bevlogenheid van Johannes van den Bosch. Hij richtte de MvW op en wilde mensen die toen aan de zelfkant van de maatschappij leefden perspectief bieden. De armen, werklozen en stedelijke paupers kregen werk, onderdak, scholing en zorg en konden een beter bestaan opbouwen. Ook vandaag nog heeft de MvW die sociale inslag en interesse! Met moderne middelen wordt ook in Landgoed Boschoord positieve betrokkenheid bij onze samenleving ondersteund.

Sociale activiteiten
kamperen  De padvinders mogen op een veilige locatie in Landgoed Boschoord kamperen
 De junioren wampex mag gebruik maken van een route door Landgoed Boschoord.
 Taakgestrafte jongelui gaan onder deskundige leiding bomen opsnoeien in de werkblokken 7 en 8. Het betreft zgn. toekomstbomen dus bomen van een bijzonder goede kwaliteit.
• Junior rangers mogen een stukje dam weggraven en een plankier aanbrengen om vernatting van een natuurgebiedje mogelijk te maken. De foto's kunt u bekijken op   
Junior rangers  .  
 Kiemhuisjongelui helpen bij het opruimen van -bij de laatste storm- omgewaaide bomen.
 Leerlingen van de tuinbouwschool leren de bosbouw in de praktijk door het aanplanten van 13.000  (!!)      
Douglassparren.  De foto staat op   
tuinbouwschool
 In september loopt de route van de paarden-vierdaagse van de ondernemers in Zorgvlied door Landgoed Boschoord.