bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

plannen

buurtschap

flora

fauna

foto's

startpaginanaar startpagina
Onderwijs is 1 van de pijlers van de Maatschappij van Weldadigheid. En sinds enige tijd wordt dit opnieuw in de praktijk gebracht. Opzichter van de Maatschappij Jacob Kruijer zocht contact met oud-tuinbouwschooldocent Henk Mantje om advies bij het bomenonderhoud. Van het een kwam het ander en zo ontstond een structurele samenwerking tussen de Maatschappij en AOC Terra in Meppel. Docent Henk Mantje is regelmatig met zijn leerlingen in de bossen van de MvW te vinden. Voorjaar 2015 zullen al eerder geplante bomen gesnoeid worden en wordt 3,5 hectare bos aangeplant. Een megaklus, want er staan ruim 13.000 Douglas sparren te wachten op " overplaatsing". Mooi dat door deze vorm van samenwerking met het onderwijs, één van de belangrijkste pijlers van de MvW, weer een plek krijgt in de koloniëen.!
certificaat

 

© B.Walpot