bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

natuur

recreatie

 

Er is veel te genieten in Landgoed Boschoord! Let ook op de vogels, vlinders, reeën en bijzondere vegetatie .
In een stukje bos is eens - vanwege een waarneming van een zeldzame zwam - de houtoogst opgeschort! Dat heet: "liefde voor de natuur!".

NATUURONTWIKKELING
De visie van de MvW hierop is : "Op enkele duidelijk omschreven gebieden binnen Landgoed Boschoord wordt de natuur ontwikkeld met als doel bij te dragen aan de functies recreatie en natuurbeleving zonder negatieve effecten op de hoofdfunctie bosbouw. Bij de bosbouw worden de bepalingen van de flora- en faunawet gepraktiseerd. Door te focussen op de bewoners en de omgeving ontstaat enthousiasme voor de meerwaarde van dit gebied ." Lees over de spectaculaire natuurontwikkeling op   natuurparels


RELATIE TOT DRENTS-FRIESEWOLD
De relatie is duidelijk: de noordelijke helft van Landgoed Boschoord behoort bij het Nationale Park Drents-Friese Wold. Voor wat betreft de houtproductie geldt overigens voor het hele gebied herplantplicht: er mag niet meer worden geoogst dan de bijgroei. Voor de MvW verzorgt de Bosgroep N.O.Nederland de bosinventarisatie. Tegelijk loopt er in het Drents Friese Wold een samenwerkingsproject voor het benutten van biomassa voor duurzame energie. In Landgoed Boschoord zullen we hier zeker iets van merken.

 

 

© B.Walpot