bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

organisatie

LANDGOED BOSCHOORD: NEDERLAND IN EEN NOTENDOP
Veelzijdig! Dat is dit betrekkelijke kleine gebied van 650 ha! Vele wandelaars maken gebruik van de gemarkeerde routes. Zo nu en dan zie je er tentenkampen van de scouting en ook crossfietsers, huifkarren en ruiters blijken er graag te komen! Midden in ligt een moderne psychiatrische instelling. Een provinciale weg doorsnijdt het gebied. Verder is het voor een groot deel bos: op rabatten wordt hout geproduceerd. Een modern gecertificeerd bosbouwbedrijf dus. Maar ook liggen her en der veentjes en vennetjes met hoge natuurwaarden en plekken waar geschiedenis is geschreven met grafheuvels. Het gebied had de 7e kolonie van Johannes van den Bosch moeten worden. In de 19e eeuw werden er 25 koloniewoningen neergezet, waarvan er nu nog een aantal staat. En tussen dit alles door zie je heideveldjes en natuurontwikkelingsactiviteiten. Al met al een bijzonder gebied daar aan de zuidflank van het Drents-Friese Wold.

OPZICHTER EN BEHEERDERrecreatie
Jacob Kruijer is de beheerder van de landgoederen van de MvW. In Landgoed Boschoord regelt hij oa elk jaar - in 2 van de 8 - werkblokken de houtoogst en zorgt hij er voor dat de "gedragscode zorgvuldig bosbeheer " wordt nageleefd en op basis van de flora- en faunawet wordt uitgevoerd. Dit vraagt veel overleg met  aannemer(s)  en anderen zoals de ecoloog, die adviseert voordat het oogstwerk kan starten. Hij gebruikt een checklist van te beschermen elementen. Zo ontstaat een lijst met afspraken die voor aanvang van het werk door de betrokkenen wordt ondertekend.  Lees de praktijk van de gedragscode op     : speciale boom

Boschoord-natuurteam
Maak kennis met deze interessante mensen!
onze boschoord-vrijwilligers

 

 

 

 

© B.Walpot