bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

organisatie

BOSBOUW STAAT VOOROP, maar- - - - !
De Maatschappij van Weldadigheid kijkt verder! In 2010 liet de MvW een hydro-ecologische analyse van Boschoord opstellen. 1 van de conclusies: in 2 kerngebieden kunnen heide en veentjes worden hersteld. In deze kerngebieden zal een beperkt areaal aan bos moeten worden opgeofferd. De MvW werkt momenteel aan de voorbereiding van deze natuurontwikkeling. Hierbij speelt mee dat de MvW reeds vanaf 2009 meewerkt aan het tot stand komen van de Ecologische Verbindingszone tussen Landgoed Boschoord en Landgoed de Eese. Veelzijdig! Dat is dit betrekkelijke kleine gebied van 650 ha!

stand van zaken
Inmiddels hebben Jacob Kruijer (beheerder) en Anne Dassen (vrijwilliger) het initiatief genomen om het Vrouwenveld verder te vernatten.  Hiertoe is in een afwateringssloot een dam aangelegd. Zie (foto).  Zo kan het hemelwater in het gebied blijven . Daarvan kunnen dieren die van natte hei houden profiteren en plantensoorten een goede habitat vinden. Ook aan de mens is gedacht!! Want Junior rangers hebben hier een plankier aangelegd in een pad, zodat wandelaars droge voeten houden. Bekijk de foto's op   natuurpad  
Op deze pagina zullen wij u over de natuurontwikkeling in de kerngebieden blijven informeren.

natuurontwikkeling

© B.Walpot