bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

buurtschap

ONTSTAAN VAN BOSCHOORD
Landgoed Boschoord bij Frederiksoord maakt deel uit van het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid: in 1818 opgericht om de schrijnende armoede in ons land te bestrijden. Naast de koloniŽn Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord werd een begin gemaakt met de aanleg van kolonie 7 in een gebied dat de MvW ( door de uitscheiding uit de marke van Doldersum )   in bezit had gekregen . Maar deze kolonie kwam nooit tot volle wasdom als landbouwkolonie ten gevolge van de beperkte mogelijkheden op deze zeer onvruchtbare grond. Er werd tot de aanplant van bos besloten.Vandaar de naam Boschoord.
Dit bosgebied van de Maatschappij van Weldadigheid is uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied met afwisselend loof- en naaldhout, vennen, heideveldjes en weidegronden. Op het landgoed zijn de sporen van een bewogen geschiedenis nog steeds zichtbaar. De kenmerkende lanenstructuren van een ontginningsgebied, een handvol koloniehuisjes en het Rijksschooltje Boschoord met bijbehorende schoolmeesterswoning herinneren aan het sociale experiment dat zich hier in de negentiende eeuw heeft afgespeeld: een uniek stukje cultuurhistorie dat op weg is naar de definitieve UNESCO Werelderfgoedstatus.

RIJKS MONUMENTEN
In de buurtschap Boschoord liggen 4 Rijksmonumenten: een lagere school met woning en 2 kolonistenwoningen. Meer info over deze monumenten staat in de Wikipedia : ga naar startpagina en klik op "links"

PLAATSNAAMBORDEN ONTBRAKEN. Dat moest anders!
De buurtschap Boschoord ligt in de gemeente Westerveld (Drenthe). Deze buurtschap omvat 20 huizen met rond 50 inwoners; (de bewoning van de psychiatrische inrichting Hoeve Boschoord buiten beschouwing gelaten). De buurtschap Boschoord omvat de wegen Storklaan, Van Leusenlaan (beide zonder woningen), Jongkindt Conincklaan, Schoollaan en Boijlerstraat. De buurtschap Boschoord wordt in de provincie-atlas Drenthe niet meer als plaats vermeld. Ten onrechte, want Boschoord heeft zelfs een eigen postcode (8387) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats, ook in de zin van de gemeentelijke Basisregistratie! En daarmee verdiende het zonder meer een vermelding in atlassen en op plaatsnaamborden!. En----de buurtschap Boschoord heeft sinds 6 mei 2014 een eigen plaatsnaambord! Eind januari 2014 stond een artikel in het Dagblad van het Noorden dat actie op het gemeentehuis teweeg bracht!
Dit artikel lezen kan op:   
dagblad  Het was wethouder Martens die borden liet bestellen.

nieuws Dit is het plaatsnaambord van de 7e kolonie van de MvW  .  
Buurtschap Boschoord heeft er 190 jaar op moeten wachten!
Bekijk de foto's van de onthulling op 6 mei 2014   
onthulling

En de speech van de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid Jan Mensink
staat op: 
speech

MODERNE KOLONIEWONING
En wist u dat er in de omgeving nieuwe koloniewoningen worden gebouwd ? Die zijn zelfs - wat betreft bouw en verwarming - hun tijd ver vooruit! Geïnteresseerd? Bekijk de prachtige video . Ga naar startpagina en klik op "links"