bosbouw

recreatie

natuur

sociaal

organisatie

vrijwilliger

buurtschap

flora

fauna

vogels

foto's

naar
start


 

plantenWie helpt ons inventariseren???                     Wie helpt ons inventariseren???

Van de plantengroei in het Landgoed was tot 2010 minder bekend. Toen gaf de MvW opdracht tot onderzoek en verscheen het rapport " Hydro-ecologische analyse van Boschoord " En wat bleek? Vegitatiekundig zijn veel veentjes van grote waarde en in Landgoed Boschoord groeien bijzondere planten zoals lavendelhei en kleine veenbes. Dit rapport geeft een prachtig uitgangspunt voor regelmatige inventarisatie in die gebiedjes waar de natuurwaarden het hoogst zijn. Landgoed Boschoord is het waard bij te houden hoe de ontwikkeling is. Dat genereert belangstelling voor dit mooie gebied en goodwill voor de eigenaar: Maatschappij van Weldadigheid.

WIE HELPT ONS
Naast de regelmatige inventarisatie van enkele bijzondere gebiedjes willen we ook graag weten of in Landgoed Boschoord de volgende planten groeien: klokjesgentiaan, beenbreek, moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw, heidekartelblad en witte- en bruine snavelbies. Misschien ook orchideeën? Hou ons op de hoogte ! Stuur uw foto en , zo mogelijk, de coördinaten van de vindplaats naar:  landgoedboschoord

SIERALGENONDERZOEK
In 2011 deed M.C.van Westen uit Assen een sieralgenonderzoek in Landgoed Boschoord en omgeving. Hij kwam tot de volgende conclusie:
Het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid kent een aantal plekken met interessante en zeldzame sieralgen. Uit het onderzoek blijkt dat het opschonen van vennen en/of plaggen van bijna dichtgegroeide natte laagten een positief effect heeft. De drinkpoel in het weiland in Boschoord dreigt dicht te groeien. Het zou aanbeveling verdienen om eerst één helft van de poel op te schonen en één of twee jaar later de andere helft. Niet alleen vanwege de sieralgen, maar ook om een geschikte poel te houden voor kikkers en salamanders.
Dit advies werd inmiddels opgevolgd. Wilt u het hele rapport lezen? U kunt de digitale versie opvragen. Mail naar  
landgoedboschoord

PADDESTOELENONDERZOEK
Robbert Vlagsma inventariseerde in Landgoed Boschoord de paddenstoelen. Onderzoekers schreven hierover in januari 2014: "In Boschoord is de enige recente vindplaats in ons land van de uitgestorven gewaande scherpe gele ridderzwam en de MvW ontziet deze groeiplaats!"  Ook schrijven zij dat het perspectief voor onze naaldbossen relatief gunstig lijken! Voor een impressie van Vlagsma's onderzoek klik op:    paddenstoelenproject